Cho thuê thiết bị họp trực tuyến sử dụng Zoom/ MS Teams… POLY STUDIO X50

  •  Cho phép họp qua: H.323/Zoom/MSTeam/Goog-meet/ USB mode..
  • Camera zoom 5x tự động nhận dạng giọng nói
  • Hỗ trợ camera mở rộng 12x PTZ qua cổng USB
  • Hỗ trợ 1 Micro đa hướng
  • Có cổng in/out cho phép kết hợp với hệ thống âm thanh hội trường

Liên hệ: Mr Long 0988 830 540