Cho thuê Thiết bị Họp trực tuyến đa nền tảng Poly G7500

  • Hỗ trợ họp qua nhiều nền tảng: H.323/Zoom/MSTeam/Goog-meet/ USB mode..
  • Hỗ trợ 5 camera input (• 1x HDCI • 1x HDMI • 3x USB)
  • Hỗ trợ 3 Micro đa hướng
  • Độ phân giải: 4K, 30 fps (TX and RX) from 2048 Kbps
Liên hệ: Mr Long 0988 830 540