Dịch vụ cho thuê Standee điện tử không cảm ứng

  • Chân đứng
  • Hệ điều hành: Android
  • Hình thức tương tác: Chuột, Bàn phím
  • Kích thước hiển thị: 43″, 50″, 55″, 65″
  • Kiểu trình chiếu: Trình chiếu lần lượt Hình ảnh, Video được nạp sẵn từ USB và Tự động lặp lại sau khi trình chiếu hết.
  • Kiểu chia màn hình: Có thể chia màn hình làm 2 phần, 3 phần để hiển thị cùng lúc nhiều nội dung Video và hình ảnh.
  • Hiển thị hình ảnh: JPEG, PNG
  • Hiển thị Video: MP4
  • Nạp nội dung: USB

Liên hệ: Mr Long 0988 830 540