Phần mềm đa điểm Cisco SX20 LIC-SX20-MS

Phần mềm đa điểm Cisco SX20 LIC-SX20-MS

Hỗ trợ kết nối đồng thời:

  • 3-điểm độ phân giải 720p30
  • 4-điểm độ phân giải 576p30
Xuất xứ: Cisco
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ: 0988 689 417