Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K gồm:

  • Part number: CS-KITPLPTZ4K-K9
  • Bộ xử lý tín hiệu Cisco Webex Codec Plus (TTC7-25)
  • Webex PTZ 4K Camera (EVI-X200C)
  • Microphone đa hướng Cisco TelePresence Table 20 (TTC5-06) / Cisco TelePresence Table (TTC5-14)
  • Cisco Webex Room Navigator Control Unit (TTC5-015)
  • Phần mềm đa điểm MultiSite License L-KITPLUS-MS (tùy chọn thêm)
  • Xuất xứ: China

Liên hệ: Hoàng Long 0988 830 540