Bảng điều khiển Cisco Touch 10 CS-TOUCH10

Bảng điều khiển Cisco Touch 10 CS-TOUCH10 được dùng để điều khiển thiết bị đầu cuối Hội nghị truyền hình Cisco

– Kích thước màn hình cảm ứng: 10 inch.

– Độ phân giải màn hình LCD: 1280 x 800.

– Sử dụng với các thiết bị đầu cuối Cisco:

  • Cisco MX200; MX300
  • Cisco SX10; SX20; SX80
  • Cisco Webex Room 55; Cisco Webex Room 70
  • Cisco Webex Room Kit; Cisco Webex Room Kit Plus; Cisco Webex Room Kit Plus P60; Cisco Webex Room Kit Pro

Xuất xứ: Cisco China