Bộ nối dài tín hiệu camera Polycom

Bộ nối dài tín hiệu camera Polycom

Polycom EagleEye Digital Extender

  • PN: 2215-64200-001
  • Sử dụng cho EagleEye IV hoặc  EagleEye Acoustic camera
  • Xuất xứ: Thailand hoặc Laos