Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-J

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-J

  • Cisco Table Microphone with 4-pin mini jack connector, 7.5 meters cable
  • Part number: CS-MIC-TABLE-J=
  • Model: TTC5-14

Micro tương thích với các dòng sản phẩm Cisco:

  • Cisco SX10, SX20
  • Cisco Room Kit / Room Kit Plus /Room Codec Plus
  • Cisco Room 55 and Room 55 Dual
  • Cisco Room 70 and Room 70 G2
Xuất xứ:Cisco
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ: Mr Long 0988 830 540