Điều khiển Cisco SX20 REMOTE CONTROL CTS-RMT-TRC5

Điều khiển Cisco SX20 REMOTE CONTROL CTS-RMT-TRC5

Remote Control TRC 5

  • Part number: CTS-RMT-TRC5

Sử dụng cho:

  • Cisco TelePresence SX10 và SX20  (firmware TC6.xx hoặc TC7.xx)
  • Cisco/Tandberg C20, C40, C60, C90
  • Tandberg Edge 75 MXP, Tandberg Edge 85 MXP, Tandberg Edge 95 MXP

Xuất xứ: Cisco