0988 830 540

Điều khiển cảm ứng Poly TC8

Điều khiển cảm ứng Poly TC8

Poly TC8 touch control (2201-30760-001)

– Sử dụng cho các sản phẩm Poly G7500, Studio X30 và Studio X50

– Poly TC8 touch control for use with Poly G7500, Studio X family. Requires PoE network connection or optional external power injector (2200-66740-XXX).

– Model: P020

– Xuất xứ: Poly China

Gọi ngay
Chỉ đường