Điều khiển Cisco SX10, SX20: TRC6

Điều khiển Cisco SX10, SX20: TRC6
P/N: CTS-RMT-TRC6
Cisco Remote Control TRC 6
Dùng cho các thiết bị Cisco SX10, SX20 sử dụng firmware CE8.xx hoặc CE9.xx