Bộ xử lý tín hiệu Poly G200 codec

Bộ xử lý tín hiệu Poly G200 codec

Poly G200 Video Conference Equipment

Model: Poly G200

Made in China