Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-E

Microphone đa hướng Cisco CS-MIC-TABLE-E

  • Cisco Table Microphone with 4-pin Euroblock connector, 9 meters cable
  • Part number: CS-MIC-TABLE-E=
  • Xuất xứ: Cisco

Micro tương thích với các dòng sản phẩm:

  • Cisco Room Kit Pro
  • Cisco Room 70,Room 70 G2
  • Cisco SX80
  • Cisco MX700, MX800
    Bảo hành: 12 tháng

Liên hệ: Mr Long 0988 830 540