Camera hội nghi truyền hình HDX seri EagleEye III MPTZ-9

Camera hội nghi truyền hình HDX seri EagleEye III MPTZ-9 là sản phẩm được dùng cho các dòng thiết bị hội nghị Polycom HDX6000, HDX7000, HDX8000, HDX9000, Group 300, 500,700

  • 12x  zoom options
  • PN: 1624-08283-001 & 1624-08283-002
  • Xuất xứ: Polycom Thailand
  • Bảo hành: 12 tháng