Bộ nối dài tín hiệu camera Polycom

Bộ nối dài tín hiệu camera Polycom  giúp nối dài khoảng cách từ Camera tới Codec Group seri thông qua dây mạng CAT5

Thiết bị gồm có:

  • 01 Modulator (P/N: 2215-66627-001)
  • 01 Demodulator (P/N: 2215-66628-001)
  • 01 cáp kết nối camera dài 1 mét
  • 01 adapter

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách lắp đặt và kết nối

https://support.polycom.com/content/dam/polycom-support/products/peripherals/eagle-eye-director-ii/setup-maintenance/en/eagle-eye-director-ii-digital-extender-setup.pdf