Sửa chữa Camera Cisco 2,5x; 4x; 12x; 20x

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hành, thay thế và  Sửa chữa Camera Cisco 2,5x; 4x; 12x; 20x

Sửa camera 2,5x TTC8-06 (Cisco TelePresence PrecisionHD 2.5x)

Sửa camera 4x TTC8-04 & TTC8-05 (Cisco TelePresence PrecisionHD  4x)

Sửa camera 12x TTC8-02 (Cisco TelePresence PrecisionHD 12x)

Sửa camera 20x TTC8-07 (  Cisco TelePresence Precision 60 Camera)

Liên hệ: Mr Long 0988 830 540