Bảo hành thiết bị Cisco SX10, SX20, SX80; Tandberg

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Bảo hành thiết bị Cisco SX10, SX20, SX80; Tandberg chi tiết:

Liên hệ: 0988 689 417

  • Thiết bị hội nghị Cisco Telepresence SX20, SX10, SX80
  • Thiết bị hội nghị Cisco Room kit, Room Kit Plus, Room Kit Plus P60
  • Camera hội nghị Precision 60 Camera TTC8-07  (20x total zoom) CTS-P60-K9=
  • Camera hội nghị Precision 12x Camera TTC8-02 (12x optical zoom)   CTS-PHD1080P12XS2=(gen 2)
  • Camera hội nghị Precision 40 Camera  CTS-CAM P40 /Cisco TelePresence PrecisionHD 4x Camera CTS-PHD1080P4XS2=  TTC8-05 (8x total zoom/4x optical zoom)
  • Camera hội nghị Cisco TelePresence PrecisionHD 2.5x Camera CTS-PHD-2.5X= (TTC8-06 )
  • Điều khiển Cisco TRC5, TRC6
  • Microphone đa hướng TelePresence Table microphone 60 TTC5-12
  • Microphone đa hướng TelePresence Table microphone 20 TTC5-06