Tag Archives: Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K gồm: Part number: [...]

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Bộ Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K gồm: Part [...]