Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco Webex Room Kit Plus PTZ 4K gồm:

  • Part number: CS-KITPLPTZ4K-K9
  • Bộ xử lý tín hiệu Cisco Webex Codec Plus (TTC7-25)
  • Webex PTZ 4K Camera (EVI-X200C)
  • Microphone đa hướng Cisco TelePresence Table 20 (TTC5-06) / Cisco TelePresence Table (TTC5-14)
  • Cisco Webex Room Navigator Control Unit (TTC5-015)
  • Phần mềm đa điểm MultiSite License L-KITPLUS-MS (tùy chọn thêm)
  • Xuất xứ: China

Liên hệ: Hoàng Long 0988 830 540