Điều khiển Cisco SX20 REMOTE CONTROL CTS-RMT-TRC5

Điều khiển Cisco SX20 REMOTE CONTROL CTS-RMT-TRC5 được dùng cho các dòng sản phẩm:
Cisco SX20
Cisco/Tandberg C20, C40, C60, C90
Tandberg Edge 75 MXP, Tandberg Edge 85 MXP, Tandberg Edge 95 MXP
Sử dụng firmware TC6.xx hoặc TC7.xx
Part number: CTS-RMT-TRC5
Xuất xứ: Cisco Denmark
Bảo hành: 12 tháng