Thiết bị trực tuyến Poly G200 – EagleEye Cube USB camera

Thiết bị trực tuyến Poly G200 – EagleEye Cube USB camera

Thiết bị trực tuyến Poly G200 EagleEye Cube USB camera là giải pháp hoàn hảo cho phòng họp cỡ trung bình

Thiết bị hỗ trợ giao thức kết nối: H.323 or SIP up to 4Mbps

Đồng thời có thể sử dụng camera độc lập để kết nối qua các nền tảng web: ZOOM, MICROSOFT TEAM, GOTOMEETING, BLUEJEANS, 8X8

  • Bộ xử lý tín hiệu G200 codec
  • EagleEye Cube USB camera
  • Poly Studio Microphone
  • Bluetooth® Remote control (for G200)
  • Cable bundle
  • Bảo hành 12 tháng