PIN điều khiển Polycom Group seri

PIN điều khiển Polycom Group seri  sử dụng cho điều khiển Polycom Group

  • P/N: 2520-52757-001
  • Model No: BW7535
  • Xuất xứ: Polycom
  • Bảo hành: 12 tháng