0988 830 540

Thiết bị hội nghị truyền hình Poly G7500

559,800,000

Thiết bị hội nghị truyền hình Poly G7500, gồm:

 • Bộ xử lý codec: P011 Poly G7500 4k Base Unit (P/N: 7200-85860-001)
 • Camera: EagleEye IV | EagleEye Producer | Poly Studio E70
 • Microphone đa hướng: Poly IP Microphone (P/N: 2201-85155-002)
 • Điều khiển từ xa: P010 Bluetooth remote control (P/N: 2201-52885-002)
 • Tùy chọn:
  ✔️ Poly TC8
  ✔️ Poly IP Table Microphone
  ✔️ Poly Microphone IP Adapter
  ✔️ EagleEye IV Camera
  ✔️ EagleEye Producer Camera
  ✔️ Poly Studio E70 Camera
  ✔️ EagleEye Cube USB Camera
  ✔️ EagleEye Director II Camera

Xuất xứ: Polycom/Laos

Danh mục:
Gọi ngay
Chỉ đường