0988 830 540

Phần mềm đa điểm Cisco SX20 LIC-SX20-MS

50,000,000

Phần mềm bản quyền đa điểm cho Cisco SX20  MultiSite License Option for Cisco SX20 LIC-SX20-MS

Hỗ trợ kết nối đồng thời:

  • 3-điểm độ phân giải 720p30
  • 4-điểm độ phân giải 576p30
Xuất xứ: Cisco
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ: 0988 689 417
Danh mục:
Gọi ngay
Chỉ đường