0988 830 540

Nguồn Cisco/Tandbeg C series: C40/C60&C90

12,000,000

Nguồn cấp dùng cho thiết bị trực tuyến Cisco Tandberg C series: C40/C60 & C90 codec

  • Model: FSP150-1H01
  • Input: 100-240VAC 3.0A 50/60Hz
  • Output: +12VDC 12.5A
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Liên hệ 0988 830 540 / 0988 689 417
Gọi ngay
Chỉ đường