0988 830 540

Microphone đa hướng để bàn Cisco Table Microphone CS-MIC-TABLE-J

10,890,000

Cisco Table Microphone with 4-pin mini jack connector, 7.5 meters cable CS-MIC-TABLE-J= Microphone đa hướng để bàn Cisco Table Microphone được dùng cho các dòng sản phẩm:

  • SX10, SX20
  • Room Kit
  • Room Kit Plus
  • Room Codec Plus
  • Room 55 and Room 55 Dual
  • Room 70 and Room 70 G2
Part number: CS-MIC-TABLE-J=
Model: TTC5-14
Xuất xứ:Cisco
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ: 0988 689 417
Danh mục:
Gọi ngay
Chỉ đường