0988 830 540

Microphone đa hướng để bàn Cisco Table Microphone CS-MIC-TABLE-E

7,000,000

Cisco Table Microphone with 4-pin Euroblock connector, 9 meters cable

Microphone đa hướng để bàn Cisco Table Microphone được dùng cho các dòng sản phẩm:

  •  Room Kit Pro
  • SX80 MX700, MX800
  • Room70 G2
Part number: CS-MIC-TABLE-E=
Model: TTC5-14
Xuất xứ:Cisco
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ: 0988 689 417
Danh mục:
Gọi ngay
Chỉ đường