0988 830 540

Dây nối dài microphone SX20

1,200,000 1,000,000

Dây mic CAB-MIC20-EXT= dùng để nối dài cho microphone  Cisco Table Microphone 20 TTC5-06 dùng cho các thiết bị

●  Room Kit, Room Kit Plus, Room 55, Room 55 Dual
●  SX10, SX20
●  MX200, MX300
●  EX90
Xuất xứ: Cisco/China
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ: Mr Long 0988 830 540
Danh mục:
Gọi ngay
Chỉ đường