Công ty HTK VIỆT NAM tuân thủ theo các quy định bảo hành của nhà sản xuất, ngoài ra có các quy định riêng như sau:

  • HTK VIỆT NAM chỉ thực hiện bảo hành cho các sự cố do lỗi của nhà sản xuất.
  • Sản phẩm phải có Phiếu Bảo hành của HTK VIỆT NAM còn trong thời hạn bảo hành.
  • Các thiết bị có dán tem của Bảo hành của HTK VIỆT NAM, tem phải còn nguyên vẹn, không bị rách, không bị mờ, không bị dán đè.
  • Serial Number, Part Number của sản phẩm phải rõ ràng không bị tẩy xóa chỉnh sửa.

Sản phẩm sẽ không được bảo hành nếu bị hư hỏng trong những trường hợp sau:

  • Một trong các điều khoản trên bị vi phạm.
  • Khách hàng tự ý tháo dỡ hoặc sửa chữa ở một nơi khác không được HTK VIỆT NAM ủy quyền.
  • Hư hỏng được xác định do thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, côn trùng hoặc nguồn điện không ổn định.

Cam kết bảo hành:

  • Sản phẩm đủ điều kiện bảo hành sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí theo quy định của nhà sản xuất.
  • Thiết bị hư hỏng phải được gửi lại trung tâm bảo hành để xử lý lỗi và được trả lại trong vòng từ 10 đến 30 ngày tùy theo mức độ hư hỏng.