0988 830 540

Điều khiển Cisco SX10, SX20: TRC6

2,000,000

Thiết bị điều khiển Cisco SX10, SX20 TRC 6

P/N: CTS-RMT-TRC6

Cisco Remote Control TRC 6

Dùng cho các thiết bị Cisco SX10, SX20 sử dụng firmware CE8.xx hoặc CE9.xx

Danh mục:
Gọi ngay
Chỉ đường