Nguồn Cisco Webex room kit PSU-12VDC-70W-GR+

3,500,000

Sản phẩm được sử dụng cho các thiết bị:

Part number: PSU-12VDC-70W-GR+

Model: FSP070-AHAN2

Bảo hành: 12 tháng