Hệ thống Tap cho phòng nhỏ kết hợp với MeetUp & Intel NUC

  • Phòng họp:4,5×4,5 (7 người)
  • Micro thu 3,5m
  • Loa 3,5m
  • Camera 3,5m

Liên hệ: Mr Long 0988 830 540