Dịch vụ sửa chữa camera 4x Cisco

Dịch vụ sửa chữa camera 4x Cisco

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành và bảo trì Camera Hội nghị Cisco dùng cho SX20 / SX80, cụ thể

  • Sửa camera 2,5x TTC8-06 (Cisco TelePresence PrecisionHD 2.5x)
  • Sửa camera 4x TTC8-04 & TTC8-05 (Cisco TelePresence PrecisionHD  4x)
  • Sửa camera 12x TTC8-02 (Cisco TelePresence PrecisionHD 12x)
  • Sửa camera 20x TTC8-07 (  Cisco TelePresence Precision 60 Camera)