Nguồn Cisco SX20 (PWR-60W-SX-AC)

3,500,000

  • Sản phẩm được sử dụng cho thiết bị Cisco SX20CODEC TTC7-21
  • Part number: PWR-60W-SX-AC
  • Model: FSP060-DIBAN2
  • Bảo hành: 12 tháng