Micro đa hướng Poly G200

7,100,000

Micro đa hướng Poly G200

Microphone mở rộng Poly Studio Extension Microphone

Polycom Studio Expansion Microphone

    • P/N: 2201-69631-001
    • Gồm 01 Microphone đa hướng & 01 cáp 7.6m/25′ RJ11
    • Sử dụng cho Poly G200, Poly Studio USB, Poly Studio X seri (X30/X50/X70) và  RealPresence Debut.
    • Xuất xứ: Laos