Điều khiển Polycom VSX seri, Polycom VSX seri remote control

3,000,000

Điều khiển Polycom VSX seri, Polycom VSX seri remote control

Dùng cho tất cả các dòng sản phẩm VSX seri, gồm:

  • Polycom VSX5000
  • Polycom VSX6000
  • Polycom VSX7000
  • Polycom VSX8000
  • P/N: 2215-61692-001
  • Xuất xứ: Polycom/China