Elite Slice G2 Audio Ready

  • Phòng họp nhỏ và trung bình
  • HP Sure Start 3.0 với Dynamic Protection
  • Cáp mở rộng type c
  • Windows 10

Liên hệ: Mr Long 0988 830 540