Điều khiển Cisco SX10, SX20, C20, C40, C60, C90 CTS-RMT-TRC5

8,000,000

Thiết bị điều khiển Cisco SX10, SX20, C20, C40, C60, C90 TRC 5 / TRC V

P/N: CTS-RMT-TRC5

Cisco Remote Control TRC 5 / TRC V

Dùng cho các thiết bị Cisco SX10, SX20, C20, C40, C60, C90 sử dụng firmware TC6.xx hoặc TC7.xx

Gọi ngay
Chỉ đường