Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation2

Điện thoại Polycom Soundstation2 cho phép kết nối thông qua line điện thoại cố định analog

Thay thế cho điện thoại cá nhân để bàn nhằm mục đích: nhiều người cùng tham gia đàm thoại, hội họp, trao đổi

Bộ thiết bị gồm:

  • Thiết bị xử lý tín hiệu Codec Soundstation2
  • Adapter
  • Dây tín hiệu kèm theo

Xuất xứ: Polycom

Liên hệ: 0988 689 417