DỊCH VỤ CHO THUÊ MCU (THIẾT BỊ KẾT NỐI ĐA ĐIỂM)

10,000,000

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê MCU (THIẾT BỊ KẾT NỐI ĐA ĐIỂM)

  • Cho thuê thiết bị MCU (THIẾT BỊ KẾT NỐI ĐA ĐIỂM) trên toàn lãnh thổ Việt Nam
  • Hỗ trợ kỹ thuật, test thử thiết bị, đường truyền và tín hiệu kết nối trước khi thuê
  • Hỗ trợ trực kỹ thuật trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp
  • Cho thuê theo ngày hoặc dài hạn
  • Liên hệ: 0988 869 417