Sửa chữa Điều khiển Cisco SX10, SX20 TRC V; TRC-6

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa và nhận bảo hành các loại điều khiển Cisco Tanberg:

  • Điều khiển Tandberg TRC 4
  • Điều khiển Cisco SX10 TRC 6
  • Điều khiển Cisco SX20 TRC V (TRC 5), TRC 6
  • Bảng điều khiển Cisco SX80 Touch 10 CTS-CTRL-DVX-10

Liên hệ: 0988 689 417