Tag Archives: Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco SX20 CTS-SX20N-12X-K9

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco SX20 CTS-SX20N-12X-K9

Thiết bị hội nghị truyền hình Cisco SX20 CTS-SX20N-12X-K9 gồm: Part number: CTS-SX20N-12X-K9 Bộ xử lý [...]