Tag Archives: EAGLEEYE IV 4X

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X dùng cho thiết bị hội [...]

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X dùng cho thiết bị hội [...]

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X dùng cho thiết bị hội [...]

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X

Camera hội nghị truyền hình Polycom Group MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X dùng cho thiết bị hội [...]

Camera hội nghị Polycom Group seri MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X

Camera hội nghị Polycom Group seri MPTZ-11, EAGLEEYE IV 4X dùng cho Polycom Group Seri [...]