Tag Archives: Cung cấp nguồn Polycom Group 700

Nguồn Polycom Group 700

Nguồn Polycom Group 700 / EMH350PS12-01 có các chức năng: Cung cấp nguồn điện cho [...]