Nguồn Cisco SX20 (PWR-60W-SX-AC)

Nguồn Cisco SX20 (PWR-60W-SX-AC)

Sản phẩm được sử dụng cho thiết bị Cisco SX20CODEC TTC7-21

Part number: PWR-60W-SX-AC

Model: FSP060-DIBAN2

Bảo hành: 12 tháng

Xuất xứ: Cisco China

Liên hệ: Mr Long 0988 830 540